Дистанцерите се нов производ во градежништво , кои што  потекнуват од Италиа.
Сите градежни и трговски фирми со градежни материјали порано биле приморани да ги увезуваат од Италија. Денеска на пазарот го наоѓаме како наш производ, на што сем посебно горди, што значи го скративме времето за изведба при градежни работи, поради намалување на времето и трошокот за транспорт на овие производи. Дистанцерите се приоизведуват во нашиот погон за производство и служат како елементи за шаловање.

Proizvod 2Proizvod 2 2Proizvod 2 3Proizvod 2 4Proizvod 2 5

www.fibau.com.mk info@fibau.com.mk  Контакт »