proizvod3  2Kajli     Kajli 3

Во нашето производсво ја почнавме работата со прозводство на каљи (елементи за шаловање) кои имаат намена за шаловање на сите бетонски елементи во градба. И исправувачницата на железо од  ø 5,5 до ø 14.

www.fibau.com.mk info@fibau.com.mk  Контакт »