По побарување на пазарот имавме причина да одиме чекор напред при што е донесена одлука  од основачите во 1997 година за отварање на погон за производство на ферт греди, што  донесе една новина и голем придонес во нашата работа. Заготовки произведени во нашиот објект кои ги исполнуваат строгите критериуми на стандардот. Со тоа што правиме чекор напред во подобрување на квалитетот на нашите производи, од нашето производство  произлегуваат греди кои се засилени со 30%  железо според пропишаните норми за квалитет. При што сакаме да се  осигураме дека нудиме  највисок квалитет на нашите клиенти. За ферт греди ни е доделено уверение за внатрешна контрола на производството, и за да го оправдаме тоа секојдневно правиме контрола на количина на материјал кој треба да с еобработи за време на производниот процес.

Proizvod 1 2 proizvod 1 2proizvod 1 3

www.fibau.com.mk info@fibau.com.mk  Контакт »